top of page
הלקוח:
הקמפיין:
רשת "למטייל".
שילוב עולמות בין הטבע, ובין צה"ל. 
(תיאור צבאי)? בוא ותרגיש את הטבע.
קופי:

PROTECT YOURSELF - DUREX

פרויקט גמר:
הקמפיין:
"דמיינו עולם ללא תנ"ך".
עשרת הדברות כתובות באופן הפוך מהמקור.
קופי:
לפני שיספרו לך סיפורים, קרא בעצמך. תנ"ך

MICHELIN-NOT ONLY FOR HUMAN

is it reaLly you?
הלקוח:
הקמפיין:
"Playstation VR
sony".
להבליט את הגבול בין מציאות מדומה, ובין המציאות היומיומית.
קופי:
IS IT REALLY YOU?
הלקוח:
הקמפיין:
"דורקס".
"שוטים" של לוחמים המגנים על עצמם תרתי משמע.
PROTECT YOURSELF - DUREX
קופי:

PROTECT YOURSELF - DUREX

פרויקט גמר:
הקמפיין:
"דמיינו עולם ללא תנ"ך".
עשרת הדברות כתובות באופן הפוך מהמקור.
קופי:
לפני שיספרו לך סיפורים, קרא בעצמך. תנ"ך
טיזר שהוצג לסטודנטים במכללה בעקבות משימת פרויקט הגמר.
הלקוח:
הקמפיין:
צמיגים לרכב - "מישלן".
שימוש ב"רובטריקים" כפרזנטורים המשדרים: אמינות, חברות והגנה.  
קופי:
HUMANS CAN CHOOSE FOR THEMSELVES
או
LET'S, ROLL!
bottom of page